Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna

skrýt <

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

 

Vznik opravdové části města představuje proces na desetiletí. Namísto jedné naráz postavené nové čtvrti návrh přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje: nechává okolní čtvrti prorůst do doposud prázdného území. Vzniká tak bohatá mozaika lokalit se silnými charaktery a identitou. Návrh území nejen zpřístupňuje, ale využívá i jeho celoměstského potenciálu. Začleňuje stávající bariéry do městské struktury a organizuje nádraží jako přirozenou součást města. Na pomezí čtvrtí vytváří nová zelená rozhraní s významem pro celé Brno, spojující centrum s oběma řekami a volnou krajinou.

více >

územní plán města Balad, Irák

skrýt <

 

územní plán města Balad

 

Balad, Salah ad Din province, Iraq

 

Od roku 2007 kancelář zpracovává územní plány pro poválečnou obnovu iráckých měst. Jedním z nedávno dokončených územních plánů je plán města Balad, regionálního centra mezi Bagdádem a Basrou.

více >

obytný soubor Husinec, Řež u Prahy

skrýt <

 

soubor rodinných domů Husinec

 

67 domů, užitná plocha 10.930 m2

 

Soubor navržen se záměrem vytvořit charakteristické místo a rehabilitovat veřejný prostor v suburbii (park, ulice, náměstíčko) a zároveň poskytnout různorodé bydlení lákající obyvatele odlišného sociálního statutu: byty v nájemních domech, byty v dvojdomech, řadové rodinné domky, atriové rodiné domky.

více >

bytové domy Vackov, Praha

skrýt <

 

bytové domy Vackov, Praha:

 

112 bytových jednotek, 3 společenské místnosti, užitná plocha 11.000 m2

 

Návrh integruje různorodé požadavky kladené dnes na moderní městské bydlení: komfort a dostupnost služeb odpovídající kompaktnímu městu; klid, soukromí a pohodu bydlení v zahradě; hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, ale i společenský status a charakter zahradního města.

více >

ČT1 13/11/2014

Michal Kohout představil ve Studiu 6 České televize projekt "Sídliště, jak dál?" a pozval na stejnojmennou mezinárodní konferenci, která se uskutečnila na Fakultě architektury ČVUT v Praze ve dnech 13. a 14. listopadu 2014. Mezinárodní konference představila vybrané příklady komplexní regenerace sídlišť z evropských zemí i stav a řešení dané problematiky v České republice. Během dvou dnů v Praze vystoupilo více než 20 odborníků z oblasti architektury, urbanismu, veřejné správy i soukromého sektoru. Rozsáhlý výzkumný projekt "Sídliště, jak dál?" se skládá z několika fází. Již proběhlo ateliérové zadání, studenstký workshop, přednášky odborníků na problematiku sídlišť z Visegradské čtyřky a výše zmíněná konference. Dále bude projekt pokračovat vydáním publikace, která shrne teoretické poznání získané během jednotlivých fází projektu a formuluje základní doporučení pro transformaci českých sídlišť. Projekt spolupořádá Fakulta architektury ČVUT, Centrum kvality bydlení, Národní síť zdravých měst ČR a nadace Heinrich Böll Stiftung.