bytové domy Vackov, Praha

skrýt <

 

bytové domy Vackov, Praha:

 

112 bytových jednotek, 3 společenské místnosti, užitná plocha 11.000 m2

 

Návrh integruje různorodé požadavky kladené dnes na moderní městské bydlení: komfort a dostupnost služeb odpovídající kompaktnímu městu; klid, soukromí a pohodu bydlení v zahradě; hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, ale i společenský status a charakter zahradního města.

více >

obytný soubor Husinec, Řež u Prahy

skrýt <

 

soubor rodinných domů Husinec

 

67 domů, užitná plocha 10.930 m2

 

Soubor navržen se záměrem vytvořit charakteristické místo a rehabilitovat veřejný prostor v suburbii (park, ulice, náměstíčko) a zároveň poskytnout různorodé bydlení lákající obyvatele odlišného sociálního statutu: byty v nájemních domech, byty v dvojdomech, řadové rodinné domky, atriové rodiné domky.

více >

územní plán města Balad, Irák

skrýt <

 

územní plán města Balad

 

Balad, Salah ad Din province, Iraq

 

Od roku 2007 kancelář zpracovává územní plány pro poválečnou obnovu iráckých měst. Jedním z nedávno dokončených územních plánů je plán města Balad, regionálního centra mezi Bagdádem a Basrou.

více >

Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna

skrýt <

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

 

Vznik opravdové části města představuje proces na desetiletí. Namísto jedné naráz postavené nové čtvrti návrh přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje: nechává okolní čtvrti prorůst do doposud prázdného území. Vzniká tak bohatá mozaika lokalit se silnými charaktery a identitou. Návrh území nejen zpřístupňuje, ale využívá i jeho celoměstského potenciálu. Začleňuje stávající bariéry do městské struktury a organizuje nádraží jako přirozenou součást města. Na pomezí čtvrtí vytváří nová zelená rozhraní s významem pro celé Brno, spojující centrum s oběma řekami a volnou krajinou.

více >

Výstava studentských projektů v Benešově u Prahy

Dny architektury se blíží! Jak rehabilitovat městskou strukturu poničenou nekoncepčními zásahy posledních desetiletí, jak navrátit městu krajinu a krajině město, či jak renovovat sídliště a mnohé další, to jsou výzvy pro město Benešov u Prahy a také témata, kterými se zaobírali studenti nejen našeho ateliéru na FA ČVUT.

 

Díky spolupráci s městskou samosprávou nyní máte možnost i vy se podívat, jak jejich práce dopadla přímo v místě dění. Práce 34 studentů architektury, urbanismu a krajinářské architektury naznačují, jak a kam by se město mohlo v budoucnu rozvíjet. Studenti z ateliérů Kohout–Tichý a Vavřín–Fingerová z Fakulty architektury ČVUT v Praze zpracovávali pod vedením profesionálů a za podpory vedení města a spolku archibn lokality klíčové pro budoucnost Benešova.

Na výstavě najdete práce týkající se veřejných prostranství – parků, náměstí, plácků; nových domů, nových obytných čtvrtí, obnovy sídlišť nebo napojení města na krajinu. Pozornost byla zaměřena především na centrum města a na dostavby prázdných území uvnitř hranic města tak, aby se město nemuselo rozšiřovat dále do krajiny.

Řešenými místy jsou: Klášterka, Piaristická kolej, náměstí, Na Blátě, Pražská kasárna, Nová pražská, Čechova ulice, sídliště Spořilov, sídliště Na Bezděkově, vnitroblok Jiráskova, železnice, Nádraží, Za Nádražím, Táborská kasárna, Koupadla a Sladovka. Součástí výstavy bude model Benešova velký 3×4 metrů. Město Benešov se rozhodlo koupit model a 7 nejlepších projektů, které může použít jako podklad pro diskusi o rozvoji města. 

Výstavu, která trvá od 29.9. do 27.10.2017, naleznete ve Výstavní síni města Benešov na adrese Malé náměstí 1700, Benešov u Prahy.