územní plán města Balad, Irák

skrýt <

 

územní plán města Balad

 

Balad, Salah ad Din province, Iraq

 

Od roku 2007 kancelář zpracovává územní plány pro poválečnou obnovu iráckých měst. Jedním z nedávno dokončených územních plánů je plán města Balad, regionálního centra mezi Bagdádem a Basrou.

více >

Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna

skrýt <

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

 

Vznik opravdové části města představuje proces na desetiletí. Namísto jedné naráz postavené nové čtvrti návrh přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje: nechává okolní čtvrti prorůst do doposud prázdného území. Vzniká tak bohatá mozaika lokalit se silnými charaktery a identitou. Návrh území nejen zpřístupňuje, ale využívá i jeho celoměstského potenciálu. Začleňuje stávající bariéry do městské struktury a organizuje nádraží jako přirozenou součást města. Na pomezí čtvrtí vytváří nová zelená rozhraní s významem pro celé Brno, spojující centrum s oběma řekami a volnou krajinou.

více >

obytný soubor Husinec, Řež u Prahy

skrýt <

 

soubor rodinných domů Husinec

 

67 domů, užitná plocha 10.930 m2

 

Soubor navržen se záměrem vytvořit charakteristické místo a rehabilitovat veřejný prostor v suburbii (park, ulice, náměstíčko) a zároveň poskytnout různorodé bydlení lákající obyvatele odlišného sociálního statutu: byty v nájemních domech, byty v dvojdomech, řadové rodinné domky, atriové rodiné domky.

více >

bytové domy Vackov, Praha

skrýt <

 

bytové domy Vackov, Praha:

 

112 bytových jednotek, 3 společenské místnosti, užitná plocha 11.000 m2

 

Návrh integruje různorodé požadavky kladené dnes na moderní městské bydlení: komfort a dostupnost služeb odpovídající kompaktnímu městu; klid, soukromí a pohodu bydlení v zahradě; hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, ale i společenský status a charakter zahradního města.

více >

UNIT architekti na konferenci "Smart Cities 2013"

Zveme Vás na konferenci Smart Cities 2013, kde za kancelář UNIT architekti vystoupí Michal Kohout a David Tichý. Organizace BEFFA /Building Efficiency Award/, pořadatel konference, oceňuje každý rok projekty s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou. Projekt naší kanceláře – Rodinný dům Vonoklasy, zvítězil v loňském prvním ročníku nejen u odborné poroty, ale získal také diváckou cenu (napříč všemi kategoriemi).
David Tichý ve svém příspěvku „ Případová studie RD Vonoklasy – vítězný dům BEFFA 2012“ objasní na příkladě této stavby hlavní kritéria, která by měl kvalitní nízko-energetický objekt splňovat. „Skladebnost sídel jako podmínka jejich sociální udržitelnosti“ je název příspěvku Michala Kohouta, který se v něm bude zabývat členěním sídla na jednotky. Správné porozumění pro vymezení a vlastnosti těchto jednotek je zásadní pro plánování, stavění, spravování či užívání sídel a tím i pro jejich dlouhodobou stabilitu a udržitelnost ve smyslu ekonomickém, technickém a společenském.
 
Více informací zde.
 
David Tichý se svým příspěvkem "Případová studie RD Vonoklasy - vítezný dům BEFFA 2012" na konferenci Smart Cities 2013.
 
David Tichý se svým příspěvkem "Případová studie RD Vonoklasy - vítezný dům BEFFA 2012" na konferenci Smart Cities 2013.
 
Michal Kohout se svým příspěvkem „Skladebnost sídel jako podmínka jejich sociální udržitelnosti“ na konferenci Smart Cities 2013
 
 Michal Kohout se svým příspěvkem „Skladebnost sídel jako podmínka jejich sociální udržitelnosti“ na konferenci Smart Cities 2013