Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna

skrýt <

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

 

Vznik opravdové části města představuje proces na desetiletí. Namísto jedné naráz postavené nové čtvrti návrh přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje: nechává okolní čtvrti prorůst do doposud prázdného území. Vzniká tak bohatá mozaika lokalit se silnými charaktery a identitou. Návrh území nejen zpřístupňuje, ale využívá i jeho celoměstského potenciálu. Začleňuje stávající bariéry do městské struktury a organizuje nádraží jako přirozenou součást města. Na pomezí čtvrtí vytváří nová zelená rozhraní s významem pro celé Brno, spojující centrum s oběma řekami a volnou krajinou.

více >

bytové domy Vackov, Praha

skrýt <

 

bytové domy Vackov, Praha:

 

112 bytových jednotek, 3 společenské místnosti, užitná plocha 11.000 m2

 

Návrh integruje různorodé požadavky kladené dnes na moderní městské bydlení: komfort a dostupnost služeb odpovídající kompaktnímu městu; klid, soukromí a pohodu bydlení v zahradě; hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, ale i společenský status a charakter zahradního města.

více >

územní plán města Balad, Irák

skrýt <

 

územní plán města Balad

 

Balad, Salah ad Din province, Iraq

 

Od roku 2007 kancelář zpracovává územní plány pro poválečnou obnovu iráckých měst. Jedním z nedávno dokončených územních plánů je plán města Balad, regionálního centra mezi Bagdádem a Basrou.

více >

obytný soubor Husinec, Řež u Prahy

skrýt <

 

soubor rodinných domů Husinec

 

67 domů, užitná plocha 10.930 m2

 

Soubor navržen se záměrem vytvořit charakteristické místo a rehabilitovat veřejný prostor v suburbii (park, ulice, náměstíčko) a zároveň poskytnout různorodé bydlení lákající obyvatele odlišného sociálního statutu: byty v nájemních domech, byty v dvojdomech, řadové rodinné domky, atriové rodiné domky.

více >

Naše projekty v dubnovém čísle časopisu ERA21

Dubnová ERA 21 s titulem Stavět ve městě se dotkla témat, která jsou pro UNIT architekti velmi aktuální, a tak v ní můžete o nás najít nejednu zmínku

 

Filip Tittl přispěl do diskuze s Pavlem Hniličkou a Jakubem Filipem Novákem o fenoménu kompaktního města, suburbanizace, o tématu bydlení a výstavbě ve městě, měřítkách kvality života, stavební legislativě, politice, nekonečné kauze Pražských stavebních předpisů ale i tom, jaké stavby v současných městech považují za kvalitní a jak oni sami bydlí.

Můžete zaznamenat i reakci na naši novou knihu Sídliště, jak dál?, zmínku o konferenci Evropský Habitat, jehož jsme se aktivně účastnili, a na němž jsme ve spolupráci s FA ČVUT  a MMR představili v rámci V4 fóra naši vizi pro budoucnost českých i středoevropských sídlišť. A také článek o možné nové podobě Nového Smíchova a s ní spojeného projektu Habitat, který proběhl na fakultě architektury minulý semestr v rámci ateliérové tvorby za účasti studentů z celkem 6 ateliérů (Cikán, Koucký, Lábus, Navrátil, Stempel) z iniciativy a za koordinace ateliéru Kohout-Tichý a jehož výsledek byl prezentován právě na konferenci Evropský Habitat.