Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna

skrýt <

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

 

Vznik opravdové části města představuje proces na desetiletí. Namísto jedné naráz postavené nové čtvrti návrh přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje: nechává okolní čtvrti prorůst do doposud prázdného území. Vzniká tak bohatá mozaika lokalit se silnými charaktery a identitou. Návrh území nejen zpřístupňuje, ale využívá i jeho celoměstského potenciálu. Začleňuje stávající bariéry do městské struktury a organizuje nádraží jako přirozenou součást města. Na pomezí čtvrtí vytváří nová zelená rozhraní s významem pro celé Brno, spojující centrum s oběma řekami a volnou krajinou.

více >

územní plán města Balad, Irák

skrýt <

 

územní plán města Balad

 

Balad, Salah ad Din province, Iraq

 

Od roku 2007 kancelář zpracovává územní plány pro poválečnou obnovu iráckých měst. Jedním z nedávno dokončených územních plánů je plán města Balad, regionálního centra mezi Bagdádem a Basrou.

více >

obytný soubor Husinec, Řež u Prahy

skrýt <

 

soubor rodinných domů Husinec

 

67 domů, užitná plocha 10.930 m2

 

Soubor navržen se záměrem vytvořit charakteristické místo a rehabilitovat veřejný prostor v suburbii (park, ulice, náměstíčko) a zároveň poskytnout různorodé bydlení lákající obyvatele odlišného sociálního statutu: byty v nájemních domech, byty v dvojdomech, řadové rodinné domky, atriové rodiné domky.

více >

bytové domy Vackov, Praha

skrýt <

 

bytové domy Vackov, Praha:

 

112 bytových jednotek, 3 společenské místnosti, užitná plocha 11.000 m2

 

Návrh integruje různorodé požadavky kladené dnes na moderní městské bydlení: komfort a dostupnost služeb odpovídající kompaktnímu městu; klid, soukromí a pohodu bydlení v zahradě; hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, ale i společenský status a charakter zahradního města.

více >

Diskuze Dynamická budoucnost pražského rozvoje

9. června 2016 proběhla na fakultě architektury ČVUT diskuze předních český architektů na téma Dynamická budoucnost pražského rozvoje s podtitulem Jak se stavělo v Praze dříve a jak dnes - dokážeme ještě dohnat Berlín a nebo Paříž?
 
 
Diskuze o tom, jak může osvícený postoj k uchování kulturního dědictví pomoci města oživit, se zúčastnil za UNIT architekti David Tichý, který prezentoval, jak na danou problematiku nahlíží Pražské stavební předpisy. Partnery v diskuzi mu byla Eva Jiřičná, Zdeněk Lukeš a Eduard Trembulak. 
 

                                                                             

Část debaty byla zaměřena na to, jak se Praha rozvíjela v minulosti, zejména pokud jde o dynamické období 19. a počátku 20. století, kdy proběhl rychlý rozvoj čtvrtí, jako například Vinohrady. Tyto městské části jsou nyní považovány za jedny z nejatraktivnějších míst k životu, bohužel však podle současných, platných předpisů nelze takovéto části postavit. Je zřejmé, že současné regulatorní prostředí v České republice není ani zdaleka ideální a často úspěšný rozvoj města brzdí. Jak zachovat to nejlepší z minulosti ale respektovat to, že jsou města dynamická a stále se mění? Na tuto a mnoho dalších otázek se účastníci společně pokusili nalézt odpověď.

http://www.fa.cvut.cz/Cz/Fakulta/ZpravyZFA/JakSeStaveloVPrazeDriveAJakDnesDokazemeJesteDohnatBerlinNeboPariz