bytové domy Vackov, Praha

skrýt <

 

bytové domy Vackov, Praha:

 

112 bytových jednotek, 3 společenské místnosti, užitná plocha 11.000 m2

 

Návrh integruje různorodé požadavky kladené dnes na moderní městské bydlení: komfort a dostupnost služeb odpovídající kompaktnímu městu; klid, soukromí a pohodu bydlení v zahradě; hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, ale i společenský status a charakter zahradního města.

více >

Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna

skrýt <

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

 

Vznik opravdové části města představuje proces na desetiletí. Namísto jedné naráz postavené nové čtvrti návrh přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje: nechává okolní čtvrti prorůst do doposud prázdného území. Vzniká tak bohatá mozaika lokalit se silnými charaktery a identitou. Návrh území nejen zpřístupňuje, ale využívá i jeho celoměstského potenciálu. Začleňuje stávající bariéry do městské struktury a organizuje nádraží jako přirozenou součást města. Na pomezí čtvrtí vytváří nová zelená rozhraní s významem pro celé Brno, spojující centrum s oběma řekami a volnou krajinou.

více >

obytný soubor Husinec, Řež u Prahy

skrýt <

 

soubor rodinných domů Husinec

 

67 domů, užitná plocha 10.930 m2

 

Soubor navržen se záměrem vytvořit charakteristické místo a rehabilitovat veřejný prostor v suburbii (park, ulice, náměstíčko) a zároveň poskytnout různorodé bydlení lákající obyvatele odlišného sociálního statutu: byty v nájemních domech, byty v dvojdomech, řadové rodinné domky, atriové rodiné domky.

více >

územní plán města Balad, Irák

skrýt <

 

územní plán města Balad

 

Balad, Salah ad Din province, Iraq

 

Od roku 2007 kancelář zpracovává územní plány pro poválečnou obnovu iráckých měst. Jedním z nedávno dokončených územních plánů je plán města Balad, regionálního centra mezi Bagdádem a Basrou.

více >

David Tichý a Filip Tittl na letní škole Národní sítě Zdravých měst ČR

David Tichý a Filip Tittl se letní školy NSZM, která se bude konat 18.-20. června v Turnově, zúčastní s přednáškou a workshopem na téma transformace panelových sídlišť. Této problematice se oba intenzivně věnují od začátku letošního roku především v rámci projektu "Sídliště, jak dál?" v ateliéru Kohout-Tichý na Fakultě architektury ČVUT.

Ve speciálním workshopu se David Tichý a Filip Tittl zaměří především na témata, která řeší většina obcí, na jejichž území se panelová sídliště nacházejí. Jsou to například systémové problémy tohoto typu zástavby, rozdíl v péči oproti jiným typům lokalit, nalezení dlouhodobé vize rozvoje a správy těchto území či možnosti jejich budoucí transformace. Zastřešujícím tématem Letní školy NSMZ, která se bude konat ve dnech 18. - 20. června v Turnově, je strategické plánování a řízení měst a obcí.

David Tichý zahajuje workshop na téma transformace sídlištních celků. Workshop vycházel především z poznatků rozsáhlého výzkumného projektu "Sídliště, jak dál?" , který byl na FA ČVUT řešen v ateliéru Kohout - Tichý.

Filip Tittl a David Tichý se ve své přednášce zaměřili na konkrétní postupy, kterými by zastupitelé měst mohli řešit situaci sídlištních celků ve svých obcích.